"release a download" — Słownik kolokacji angielskich

release a download kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnij pobieranie danych
  1. release czasownik + download rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Pond released a free download of the song in 2012 via their label's website.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo