"release drivers" — Słownik kolokacji angielskich

release drivers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kierowcy zwalniający
  1. release czasownik + driver rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In June 2012, AMD announced that they would stop monthly drivers updates and release new drivers "when it makes sense".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo