"repeatedly released" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągle zwolnić
  1. release czasownik + repeatedly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The plaintiffs include inmates who received treatment behind bars but were repeatedly released between 2 and 6 a.m. with a $3 MetroCard and $1.50 in cash.

powered by  eTutor logo