"periodically release" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: released periodically
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okresowo zwolnienie
  1. release czasownik + periodically przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    New quest will be released periodically every 3-4 months free of charge for registered users.

powered by  eTutor logo