"release" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

release czasownik

release + rzeczownik
Kolokacji: 229
release recordings • release prisoners • release details • release documents • release figures • release information • release energy • ...
czasownik + release
Kolokacji: 49
begin releasing • refuse to release • plan to release • released after serving • agree to release • decide to release • intend to release • ...
release + przyimek
Kolokacji: 63
released until • released from • released by • released into • released after • ...
release + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 104
originally released • officially released • finally released • eventually released • released theatrically • released early • newly released • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
(2) officially, formally
Kolokacji: 2
(3) finally, eventually
Kolokacji: 2
(5) early, late
Kolokacji: 2
(6) publicly, jointly
Kolokacji: 2
(7) shortly, briefly
Kolokacji: 2
(9) simultaneously, concurrently
Kolokacji: 2
(10) exclusively, solely, alone
Kolokacji: 3
  • It was the only game in the series released exclusively for the home market.
  • Season 4 was released exclusively from wbshop.com on December 7, 2010.
  • All of these video games were released exclusively in Japan.
  • The set was released exclusively through toriamos.com and only 2000 were produced.
  • It was released in 1985 exclusively to the Japanese market.
  • The single was exclusively released in Spain, and became a big hit.
  • Two similar albums were also released exclusively in foreign countries.
  • It is also the first game not to be exclusively released on one console.
  • It is the second album to be exclusively released in Japan.
  • Along with a music video, the song was released as a single exclusively to Australia.
2. released solely = zwolniony wyłącznie released solely
3. released alone = zwolniony w pojedynkę released alone
(12) later, prior, afterward
Kolokacji: 3
(17) regularly, illegally
Kolokacji: 2
(19) nationally, domestically
Kolokacji: 2
(21) quietly, gently
Kolokacji: 2
(22) unconditionally, conditionally
Kolokacji: 2
(24) temporarily, explosively
Kolokacji: 2
(25) normally, hereby
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.