"release molecules" — Słownik kolokacji angielskich

release molecules kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cząsteczki zwalniające
  1. release czasownik + molecule rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Cells can communicate with each other by releasing molecules that produce signaling cascades within another receptive cell.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo