"released solely" — Słownik kolokacji angielskich

released solely kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony wyłącznie
  1. release czasownik + solely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Critics said Tommy was released solely because of his position of wealth and power.

powered by  eTutor logo