"release particles" — Słownik kolokacji angielskich

release particles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cząstki zwalniające
  1. release czasownik + particle rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And the decay releases more particles with high energy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo