"released alone" — Słownik kolokacji angielskich

released alone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolniony w pojedynkę
  1. release czasownik + alone przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The album was released in the U.S. alone on April 15, 2008.

powered by  eTutor logo