"release urine" — Słownik kolokacji angielskich

release urine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mocz zwalniający
  1. release czasownik + urine rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Interfere with brain's signals to the bladder about when to release urine.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo