BLACK FRIDAY -50%Do niedzieli kurs angielskiego za połowę cenySPRAWDŹ >>

"put" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

put czasownik

put + rzeczownik
Kolokacji: 634
put pressure • put pen • put limits • put money • put words • put things • put food • put emphasis • put distance • put stress • put stuff • ...
czasownik + put
Kolokacji: 94
begin putting • start putting • help put • try putting • keep putting • avoid putting • consider putting • try to put • plan to put • ...
put + przyimek
Kolokacji: 121
put down • put up • put out • put off • put back • ...
put + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 124
put together • put forward • put aside • put forth • simply put • put away • immediately put • actually put • quickly put • finally put • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
1. put together = złóż put together
2. put forward = wysuń put forward
3. put aside = odłóż put aside
4. put forth = wysuń put forth
  • My job is to put forth the effort and let everyone else make the decision.
  • He put forth his staff and made a line for the door.
  • This is a girl who knows what she wants and has put forth the effort to make it happen.
  • Brother Paul put forth his hand to pick one up.
  • One must be willing to take the final step or he might as well not put forth the effort.
  • I can't even put forth my mind to calm you.
  • But the effort put forth on it by both teams was.
  • That was the example they put forth for the community.
  • It was important to these other people who put forth that money.
  • "That must have been some effort you people put forth!"
5. simply put = mówiąc prosto, po prostu, upraszczając, w uproszczeniu, mówiąc wprost simply put
6. put away = zaoszczędzić, odkładać (pieniądze) put away
7. immediately put = natychmiast połóż immediately put
8. actually put = faktycznie połóż actually put
9. finally put = w końcu połóż finally put
10. quickly put = szybko połóż quickly put
11. hard put = mocno połóż hard put
12. once put = kiedyś połóż once put
13. later put = później połóż later put
14. well put = dobrze połóż well put
15. eventually put = ostatecznie połóż eventually put
16. effectively put = skutecznie połóż effectively put
17. better put = lepiej połóż better put
18. carefully put = ostrożnie połóż carefully put
19. put right = napisane prawo put right
20. put ashore = połóż do brzegu put ashore
21. gently put = łagodnie połóż gently put
22. suddenly put = nagle połóż suddenly put
23. deliberately put = rozmyślnie połóż deliberately put
24. hastily put = pośpiesznie połóż hastily put
25. temporarily put = chwilowo połóż temporarily put
26. put bluntly = ujmij dosadnie put bluntly
27. put about = zakręcać, zawracać put about
28. originally put = początkowo połóż originally put
29. automatically put = automatycznie połóż automatically put
30. easily put = łatwo połóż easily put
31. initially put = początkowo połóż initially put

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.