"put" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

put czasownik

put + rzeczownik
Kolokacji: 634
put pressure • put pen • put limits • put money • put words • put things • put food • put emphasis • put distance • put stress • put stuff • ...
czasownik + put
Kolokacji: 94
begin putting • start putting • help put • try putting • keep putting • avoid putting • consider putting • try to put • plan to put • ...
put + przyimek
Kolokacji: 121
put down • put up • put out • put off • put back • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 89
1. put up = zatrzymywać się (gdzieś) put up
2. put out = opuszczać port put out
3. put down = połóż put down
4. put into = włóż put into
5. put on = przytyć, przybrać (na wadze) put on
6. put off = budzić wstręt, odstręczać put off
7. put under = podaj narkozę put under
8. put back = zawrócić, brać kurs powrotny put back
  • I'll try to put things back the way I found them.
  • When we were far enough from the road, he put me back on the ground.
  • China will have to be put back together in a new way.
  • I went to put back what he had somebody take out.
  • Books are taken out, and if they're put back at all it's never in the same place.
  • I just put things back the way they should be.
  • Again, not a security problem, but just something that is in the process of getting put back together.
  • And now they are being put back into Earth language.
  • Many others, she said, have asked to be put back on hold.
  • But he could not on his own put back money for the Modern.
9. put upon = źle traktować, wykorzystywać (kogoś) put upon
10. put in = włożyć, wkładać put in
11. put behind = połóż z tyłu put behind
12. put aboard = połóż na pokładzie put aboard
13. put before = połóż wcześniej put before
14. put onto = kłaść na put onto
15. put through = przeprowadź put through
16. put inside = włóż do środka put inside
17. put beside = kłaść obok put beside
18. put to = przypisywany put to
19. put across = przedstaw put across
20. put together with = kłaść razem z put together with
21. put including = kłaść w tym put including
22. put close to = przypisywany blisko put close to
23. put at = oceniony put at
24. put around = zmieniać kurs na przeciwny put around
25. put between = połóż pośrodku put between
26. put above = połóż wyżej put above
27. put until = kłaść do czasu gdy put until
28. put over = przedstaw put over
29. put beyond = połóż dalej put beyond
30. put against = kłaść przeciwko put against
31. put within = połóż wewnątrz put within
32. put near = połóż blisko put near
33. put past = położona przeszłość put past
34. put by = odłóż put by
35. put about = zakręcać, zawracać put about
36. put during = kłaść podczas put during
37. put with = kłaść z put with
38. put after = połóż potem put after
39. put for = kłaść dla put for
40. put without = połóż na zewnątrz put without
41. put from = kłaść z put from
42. put among = kłaść wśród put among
43. put outside = połóż na zewnątrz put outside
44. put of = kłaść z put of
45. put since = połóż od tej pory put since
46. put below = połóż poniżej put below
47. put toward = kłaść w kierunku put toward
48. put off until = odkładać do czasu gdy put off until
49. put that = połóż to put that
50. put up with = znosić, wytrzymać, tolerować (kogoś lub coś) put up with
51. put off by = odkładać przez put off by
52. put on by = kłaść przez put on by
53. put out by = wystawiać przez put out by
54. put next to = kłaść prawie put next to
55. put beneath = połóż poniżej put beneath
56. put back on = połóż z powrotem put back on
57. put out of = usuń put out of
58. put up for = wyłóż put up for
59. put down on = połóż put down on
60. put up by = przyjmować przez put up by
61. put in at = zawiń put in at
62. put off for = odkładać dla put off for
63. put in for = ubiegać się o coś, zgłosić się put in for
64. put on for = kłaść dla put on for
65. put atop = kłaść na put atop
66. put up on = połóż w górę put up on
67. put back in = włóż z powrotem put back in
68. put along with = kłaść wraz z put along with
69. put ahead of = kłaść przed put ahead of
70. put on in = kłaść w put on in
71. put on at = kłaść przy put on at
72. put out on = połóż na zewnątrz put out on
73. put out for = wystawiać dla put out for
74. put up at = oceniony w górę put up at
75. put up in = włóż w górę put up in
76. put out to = spraw put out to
77. put down in = włóż w dół put down in
78. put down to = przypisywany w dół put down to
79. put on with = kłaść z put on with
80. put up against = przyjmować przeciwko put up against
81. put towards = kłaść w kierunku put towards
82. put out in = włóż na zewnątrz put out in
83. put down with = kłaść z put down with
84. put down for = kłaść dla put down for
85. put out with = wystawiać z put out with
86. put due to = kłaść z powodu put due to
87. put up to = przypisywany w górę put up to
88. put alongside = kłaść wzdłuż put alongside
89. put back into = włóż z powrotem put back into
put + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 124
put together • put forward • put aside • put forth • simply put • put away • immediately put • actually put • quickly put • finally put • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.