"pilot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pilot rzeczownik

rzeczownik + pilot
Kolokacji: 88
fighter pilot • test pilot • airline pilot • helicopter pilot • television pilot • Navy pilot • Palm Pilot • bomber pilot • Air Force pilot • ...
pilot + rzeczownik
Kolokacji: 60
pilot episode • pilot program • pilot project • pilot training • pilot study • Badger cull pilot area • pilot error • pilot scheme • pilot officer • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
3. pilot project = projekt pilotażowy, program pilotażowy pilot project
  • The pilot training takes place on 365 days a year.
  • They have been replaced by F-16s but are still used for pilot training.
  • "I have a feeling it's back to basic pilot training in the morning."
  • During private pilot training, the student must be able to meet the requirements of a third class medical.
  • We'd want you to struggle a bit with your pilot training.
  • A total of 7,766 students came to Columbus for pilot training during the war.
  • In recent years the base has been primarily used for pilot training.
  • In 1974 she was selected as one of the first eight women to enter military pilot training.
  • I will see you on the bridge for pilot training at Sixth.
  • After pilot training, he was posted in November 1940 to 9.
5. pilot study = projekt pilotażowy, program pilotażowy pilot study
6. Badger cull pilot area = Borsuczy obszar przeznaczony do odstrzału pilotażowy Badger cull pilot area
7. pilot error = błąd pilotażowy pilot error
8. pilot scheme = projekt pilotażowy, program pilotażowy pilot scheme
9. pilot officer = podporucznik lotnictwa pilot officer
10. pilot plant = zakład pilotażowy pilot plant
11. pilot light = płomyk zapalający gaz w piecu pilot light
12. pilot hole = dziura pilotażowa pilot hole
13. pilots union = piloci związek zawodowy pilots union
14. pilot script = pilot scenariusz pilot script
15. Air Line Pilots Association = Linia lotnicza pilotuje Związek Air Line Pilots Association
16. pilot whale = grindwal (gatunek walenie z rodziny delfinów oceanicznych) pilot whale
18. pilot house = sterownia, sterówka pilot house
19. pilot seat = miejsce pilotażowe pilot seat
pilot + czasownik
Kolokacji: 189
pilot flies • pilot says • pilot uses • pilot makes • pilot sits • pilot reports • pilot takes • pilot sees • pilot tries • pilot goes • pilot tells • ...
czasownik + pilot
Kolokacji: 34
train pilots • pilot is killed • pilot called • pilot is produced • represent one's pilots • ...
przymiotnik + pilot
Kolokacji: 95
automatic pilot • commercial pilot • American pilot • military pilot • experienced pilot • young pilot • private pilot • new pilot • ...
przyimek + pilot
Kolokacji: 12
for pilots • by pilots • of pilots • on pilot • from the pilot • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.