BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"pilot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pilot rzeczownik

rzeczownik + pilot
Kolokacji: 88
fighter pilot • test pilot • airline pilot • helicopter pilot • television pilot • Navy pilot • Palm Pilot • bomber pilot • Air Force pilot • ...
pilot + rzeczownik
Kolokacji: 60
pilot episode • pilot program • pilot project • pilot training • pilot study • Badger cull pilot area • pilot error • pilot scheme • pilot officer • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
  • The working group has recently set up a pilot program.
  • The pilot program is the first of its kind in the country.
  • By last month, plans for a pilot program were in place.
  • So we decided to start a pilot program to see how it works.
  • The pilot program will take 3 years or more to complete.
  • It was not clear which states, if any, would agree to start a pilot program.
  • They set up a pilot program that began in March.
  • The plan calls for 10 schools to start the pilot program in September 2000.
  • The school started as a pilot program in January 1973.
  • North Carolina began its pilot program last year with 16 public schools.
3. pilot project = projekt pilotażowy, program pilotażowy pilot project
5. pilot study = projekt pilotażowy, program pilotażowy pilot study
6. Badger cull pilot area = Borsuczy obszar przeznaczony do odstrzału pilotażowy Badger cull pilot area
7. pilot error = błąd pilotażowy pilot error
8. pilot scheme = projekt pilotażowy, program pilotażowy pilot scheme
9. pilot officer = podporucznik lotnictwa pilot officer
10. pilot plant = zakład pilotażowy pilot plant
11. pilot light = płomyk zapalający gaz w piecu pilot light
12. pilot hole = dziura pilotażowa pilot hole
13. pilots union = piloci związek zawodowy pilots union
14. pilot script = pilot scenariusz pilot script
15. Air Line Pilots Association = Linia lotnicza pilotuje Związek Air Line Pilots Association
16. pilot whale = grindwal (gatunek walenie z rodziny delfinów oceanicznych) pilot whale
18. pilot house = sterownia, sterówka pilot house
19. pilot seat = miejsce pilotażowe pilot seat
pilot + czasownik
Kolokacji: 189
pilot flies • pilot says • pilot uses • pilot makes • pilot sits • pilot reports • pilot takes • pilot sees • pilot tries • pilot goes • pilot tells • ...
czasownik + pilot
Kolokacji: 34
train pilots • pilot is killed • pilot called • pilot is produced • represent one's pilots • ...
przymiotnik + pilot
Kolokacji: 95
automatic pilot • commercial pilot • American pilot • military pilot • experienced pilot • young pilot • private pilot • new pilot • ...
przyimek + pilot
Kolokacji: 12
for pilots • by pilots • of pilots • on pilot • from the pilot • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.