14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"money" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

money rzeczownik

rzeczownik + money
Kolokacji: 118
prize money • taxpayer money • seed money • grant money • tax money • pocket money • insurance money • drug money • ...
money + rzeczownik
Kolokacji: 89
money laundering • money manager • money supply • money market • money list • money order • money management • ...
money + czasownik
Kolokacji: 110
money flows • money spends • money comes • money goes • money buys • money pays • money helps • money changes • ...
czasownik + money
Kolokacji: 217
make money • raise money • spend money • save money • lose money • earn money • borrow money • invest money • collect money • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(4) save
Kolokacji: 2
(7) donate, pledge
Kolokacji: 2
(8) steal, rob
Kolokacji: 2
1. withdraw money = wybierać, wypłacać pieniądze withdraw money
  • The young man withdrew all his money from the bank to buy himself a used car.
  • But that doesn't mean you must or even should withdraw money.
  • Find someone who has withdrawn money from the bank this week.
  • But women and children could not withdraw money from their account.
  • In addition, you will have to report the money withdrawn as income on your tax return.
  • So we withdrew our money and put it into an international fund.
  • "Police never require an individual to withdraw money for an investigation."
  • During the following ten days, he withdrew money from several accounts.
  • We've been caught without cash a few times, but the staff have never had a problem with us leaving to withdraw money.
  • It is wise not to withdraw too much money at one time.
2. divert money = obróć pieniądze divert money
3. attract money = przyciągnij pieniądze attract money
4. draw money = losowanie pieniądze draw money
5. pull money = pociągnij za pieniądze pull money
6. extract money = urywek pieniądze extract money
7. remove money = znieś pieniądze remove money
8. eliminate money = wyeliminuj pieniądze eliminate money
9. blow one's money = uderzenie czyjś pieniądze blow one's money
10. pull out one's money = odjeżdżać czyjś pieniądze pull out one's money
11. suck money = ssij pieniądze suck money
(12) allocate, award, earmark, set
Kolokacji: 4
(20) bet, count, look, trust
Kolokacji: 4
(21) marry
Kolokacji: 2
(23) keep, protect, stop, prevent
Kolokacji: 4
(24) request, beg, lobby
Kolokacji: 4
(25) know, love, flee
Kolokacji: 4
(26) approve, ban, authorize
Kolokacji: 3
(27) build, inject, base
Kolokacji: 3
(28) toss, dump
Kolokacji: 2
przymiotnik + money
Kolokacji: 99
extra money • soft money • federal money • additional money • big money • easy money • real money • public money • little money • ...
przyimek + money
Kolokacji: 28
about money • of money • without money • for money • over money • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.