"divert money" — Słownik kolokacji angielskich

divert money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obróć pieniądze
  1. divert czasownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "We do not want to see money diverted from the public school system."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo