"money withdrawn" — Słownik kolokacji angielskich

money withdrawn kolokacja
Popularniejsza odmiana: withdraw money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze cofnięty
  1. withdraw czasownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The young man withdrew all his money from the bank to buy himself a used car.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo