"extract money" — Słownik kolokacji angielskich

extract money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urywek pieniądze
  1. extract czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Homeowners are certainly extracting less money from their homes to spend.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo