PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"reward money" — Słownik kolokacji angielskich

reward money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagroda pieniądze
  1. reward rzeczownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A third party who knew something and wanted reward money apparently then felt safe to come forward.

    Podobne kolokacje: