"money talk" — Słownik kolokacji angielskich

money talk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówienie finansowe
  1. money rzeczownik + talk rzeczownik
    Silna kolokacja

    They would have to let their money talk for them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo