BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"image" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

image rzeczownik

rzeczownik + image
Kolokacji: 136
mirror image • body image • video image • satellite image • color image • television image • Getty Image • Buddha image • ...
image + rzeczownik
Kolokacji: 65
image quality • image processing • Image Comic • image problem • Image Gallery • image file • Image Entertainment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. image quality = jakość wizerunku image quality
4. image problem = obraz problem image problem
5. Image Gallery = Galeria obrazów Image Gallery
6. image file = plik graficzny image file
8. image sensor = matryca światłoczuła image sensor
9. image format = format zdjęć image format
10. image maker = specjalista od kreowania wizerunku image maker
11. NAACP Image Award = NAACP Obraz Nagroda NAACP Image Award
12. Image courtesy = Uprzejmość obrazu Image courtesy
13. image data = obraz dane image data
14. image analysis = analiza wizerunku image analysis
image + czasownik
Kolokacji: 214
image appears • image shows • image flashes • image fades • image comes • image makes • image begins • image seems • ...
czasownik + image
Kolokacji: 179
produce images • capture images • display images • feature images • evoke images • transmit images • contain images • view images • ...
przymiotnik + image
Kolokacji: 618
public image • mental image • digital image • visual image • negative image • photographic image • positive image • iconic image • ...
przyimek + image
Kolokacji: 24
between images • with images • including images • of images • through images • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.