KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"ideal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ideal przymiotnik

ideal + rzeczownik
Kolokacji: 140
ideal place • ideal condition • ideal location • ideal solution • ideal world • ideal way • ideal time • ideal candidate • ideal situation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
1. ideal place = idealne miejsce ideal place
2. ideal condition = idealny warunek ideal condition
3. ideal location = idealna lokalizacja ideal location
4. ideal solution = roztwór doskonały ideal solution
5. ideal world = idealny świat ideal world
6. ideal way = idealna droga ideal way
7. ideal time = idealny czas ideal time
8. ideal candidate = idealny kandydat ideal candidate
9. ideal situation = idealna sytuacja ideal situation
10. ideal reference source = idealne źródło odniesienia ideal reference source
11. ideal spot = idealne miejsce ideal spot
12. ideal choice = idealny wybór ideal choice
13. ideal weight = idealna waga ideal weight
14. ideal environment = idealne środowisko ideal environment
15. ideal setting = idealne ustawienie ideal setting
16. ideal opportunity = idealna okazja ideal opportunity
17. ideal position = idealna pozycja ideal position
18. ideal woman = idealna kobieta ideal woman
19. ideal site = idealne miejsce ideal site
20. ideal form = idealna forma ideal form
21. ideal man = idealny człowiek ideal man
22. ideal circumstance = idealna okoliczność ideal circumstance
23. ideal society = idealne społeczeństwo ideal society
24. ideal state = idealny stan ideal state
25. ideal gas = gaz doskonały ideal gas
26. ideal person = idealna osoba ideal person
27. ideal partner = idealny partner ideal partner
czasownik + ideal
Kolokacji: 3
consider ideal • prove ideal • sound ideal
przysłówek + ideal
Kolokacji: 3
most ideal • hardly ideal • seemingly ideal
ideal + przyimek
Kolokacji: 4
ideal for • ideal in • ideal with • ideal to

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.