BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"ideal man" — Słownik kolokacji angielskich

ideal man kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): idealny człowiek
  1. ideal przymiotnik + man rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Well, you don't always have the ideal man on hand for every job.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo