BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"ideal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ideal przymiotnik

ideal + rzeczownik
Kolokacji: 140
ideal place • ideal condition • ideal location • ideal solution • ideal world • ideal way • ideal time • ideal candidate • ideal situation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
(3) solution, method, mean
Kolokacji: 3
(9) weight, standard
Kolokacji: 2
(11) opportunity, audience
Kolokacji: 2
1. ideal woman = idealna kobieta ideal woman
2. ideal partner = idealny partner ideal partner
3. ideal match = idealny mecz ideal match
4. ideal husband = idealny mąż ideal husband
5. ideal mate = idealny kolega ideal mate
6. ideal relationship = idealne stosunki ideal relationship
7. ideal wife = idealna żona ideal wife
8. ideal family = idealna rodzina ideal family
9. ideal marriage = idealne małżeństwo ideal marriage
10. ideal couple = idealna para ideal couple
11. ideal pairing = idealne dobieranie do pary ideal pairing
(13) society, companion
Kolokacji: 2
(14) gas, weather, fluid
Kolokacji: 3
(18) vehicle, showcase, cycle
Kolokacji: 3
(19) target, destination, goal
Kolokacji: 3
(20) combination, mix, gift
Kolokacji: 3
(21) balance, proportion, ratio
Kolokacji: 3
(22) venue, laboratory, refuge
Kolokacji: 3
(23) tool, weapon, instrument
Kolokacji: 3
(24) city, community, addition
Kolokacji: 3
(25) foil, cover, diode
Kolokacji: 3
(28) accompaniment, complement
Kolokacji: 2
(29) meal, diet
Kolokacji: 2
czasownik + ideal
Kolokacji: 3
consider ideal • prove ideal • sound ideal
przysłówek + ideal
Kolokacji: 3
most ideal • hardly ideal • seemingly ideal
ideal + przyimek
Kolokacji: 4
ideal for • ideal in • ideal with • ideal to

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.