BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"ideal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ideal przymiotnik

ideal + rzeczownik
Kolokacji: 140
ideal place • ideal condition • ideal location • ideal solution • ideal world • ideal way • ideal time • ideal candidate • ideal situation • ...
czasownik + ideal
Kolokacji: 3
consider ideal • prove ideal • sound ideal
(1) consider, prove, sound
Kolokacji: 3
1. consider ideal = uważaj za idealny consider ideal
2. prove ideal = okaż się idealny prove ideal
3. sound ideal = ideał dźwięku sound ideal
przysłówek + ideal
Kolokacji: 3
most ideal • hardly ideal • seemingly ideal
ideal + przyimek
Kolokacji: 4
ideal for • ideal in • ideal with • ideal to

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.