BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"ideal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ideal przymiotnik

ideal + rzeczownik
Kolokacji: 140
ideal place • ideal condition • ideal location • ideal solution • ideal world • ideal way • ideal time • ideal candidate • ideal situation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
(3) solution, method, mean
Kolokacji: 3
1. ideal world = idealny świat ideal world
2. ideal reference source = idealne źródło odniesienia ideal reference source
3. ideal form = idealna forma ideal form
4. ideal man = idealny człowiek ideal man
5. ideal base = idealna podstawa ideal base
6. ideal system = idealny system ideal system
7. ideal platform = idealny peron ideal platform
8. ideal home = idealny dom ideal home
9. ideal shape = idealny kształt ideal shape
10. ideal arrangement = idealne ustawienie ideal arrangement
11. ideal body = idealne ciało ideal body
12. ideal figure = idealna liczba ideal figure
13. ideal thing = idealna rzecz ideal thing
14. ideal forum = idealne forum ideal forum
15. ideal republic = idealna republika ideal republic
(9) weight, standard
Kolokacji: 2
(11) opportunity, audience
Kolokacji: 2
(13) society, companion
Kolokacji: 2
(14) gas, weather, fluid
Kolokacji: 3
(18) vehicle, showcase, cycle
Kolokacji: 3
(19) target, destination, goal
Kolokacji: 3
(20) combination, mix, gift
Kolokacji: 3
(21) balance, proportion, ratio
Kolokacji: 3
(22) venue, laboratory, refuge
Kolokacji: 3
(23) tool, weapon, instrument
Kolokacji: 3
(24) city, community, addition
Kolokacji: 3
(25) foil, cover, diode
Kolokacji: 3
(28) accompaniment, complement
Kolokacji: 2
(29) meal, diet
Kolokacji: 2
czasownik + ideal
Kolokacji: 3
consider ideal • prove ideal • sound ideal
przysłówek + ideal
Kolokacji: 3
most ideal • hardly ideal • seemingly ideal
ideal + przyimek
Kolokacji: 4
ideal for • ideal in • ideal with • ideal to

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.