BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"ideal" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ideal przymiotnik

ideal + rzeczownik
Kolokacji: 140
ideal place • ideal condition • ideal location • ideal solution • ideal world • ideal way • ideal time • ideal candidate • ideal situation • ...
czasownik + ideal
Kolokacji: 3
consider ideal • prove ideal • sound ideal
przysłówek + ideal
Kolokacji: 3
most ideal • hardly ideal • seemingly ideal
ideal + przyimek
Kolokacji: 4
ideal for • ideal in • ideal with • ideal to
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) for, in, with, to
Kolokacji: 4
1. ideal for = idealny dla ideal for
2. ideal in = idealny w ideal in
3. ideal with = idealny z ideal with
4. ideal to = idealny aby ideal to

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.