BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"ideal site" — Słownik kolokacji angielskich

ideal site kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): idealne miejsce
  1. ideal przymiotnik + site rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    For that reason, the Nevada desert is considered an ideal site.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo