BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"ideal position" — Słownik kolokacji angielskich

ideal position kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): idealna pozycja
  1. ideal przymiotnik + position rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    That should put her in an ideal position to try for the next three Olympic teams.

powered by  eTutor logo