BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"ideal state" — Słownik kolokacji angielskich

ideal state kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): idealny stan
  1. ideal przymiotnik + state rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In an ideal state, options and futures should be a transfer of risk.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo