"ideal choice" — Słownik kolokacji angielskich

ideal choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): idealny wybór
  1. ideal przymiotnik + choice rzeczownik
    Silna kolokacja

    This is an ideal choice for hot and cold supply pipes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo