BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"ideal circumstance" — Słownik kolokacji angielskich

ideal circumstance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): idealna okoliczność
  1. ideal przymiotnik + circumstance rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The rest of the time, the patient is simply doing what he would under ideal circumstances.

powered by  eTutor logo