"head" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

head czasownik

head + rzeczownik
Kolokacji: 44
head north • head one's way • head northeast • head southeast • head west • head southwest • head the list • head a commission • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
1. head north = zmierzać na północ head north
2. head northeast = główny północny wschód head northeast
3. head southeast = głowa na południowy wschód head southeast
4. head west = główny zachód head west
5. head the list = bądź na początku listy head the list
6. head southwest = głowa na południowy zachód head southwest
7. head a group = bądź na początku grupy head a group
8. head South = główne Południe head South
9. head a field = bądź na czele pola head a field
10. head East = główny Wschód head East
11. head north-east = głowa północno-wschodni head north-east
12. lad to head = chłopak do głowy lad to head
13. head overland = głowa lądem head overland
(6) operation, goal
Kolokacji: 2
czasownik + head
Kolokacji: 14
appointed to head • decide to head • named to head • start heading • begin heading • ...
head + przyimek
Kolokacji: 61
head for • head off • head into • head out • head toward • head down • headed by • head towards • head across • head up • ...
head + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 74
head straight • head directly • once head • head due • head eastward • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.