"head a group" — Słownik kolokacji angielskich

head a group kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bądź na początku grupy
  1. head czasownik + group rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Ray Floyd headed a group four strokes back at two-under 69.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo