"group dedicated" — Słownik kolokacji angielskich

group dedicated kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): grupa poświęciła
  1. dedicate czasownik + group rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some 10,000 volunteers were part of local groups dedicated to cleaning their neighborhoods.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo