"group called" — Słownik kolokacji angielskich

group called kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): grupa zadzwoniła
  1. call czasownik + group rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then came the war of 1967, and both groups were called home.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo