BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"group opposed" — Słownik kolokacji angielskich

group opposed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): grupa sprzeciwiła się
  1. oppose czasownik + group rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the late twentieth century, this word was coined by Christian groups opposed to homosexuality.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo