"head" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

head czasownik

head + rzeczownik
Kolokacji: 44
head north • head one's way • head northeast • head southeast • head west • head southwest • head the list • head a commission • ...
czasownik + head
Kolokacji: 14
appointed to head • decide to head • named to head • start heading • begin heading • ...
head + przyimek
Kolokacji: 61
head for • head off • head into • head out • head toward • head down • headed by • head towards • head across • head up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
1. head out for = głowa na zewnątrz dla head out for
2. head of = głowa z head of
3. head out on = głowa na zewnątrz na head out on
4. head without = głowa na zewnątrz head without
5. head before = głowa wcześniej head before
6. head off for = głowa daleko dla head off for
7. head onto = głowa na head onto
8. head about = głowa około head about
9. head beyond = główny tamten świat head beyond
10. head via = głowa przez head via
11. head near = głowa prawie head near
12. head including = głowa w tym head including
head + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 74
head straight • head directly • once head • head due • head eastward • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.