"head" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

head czasownik

head + rzeczownik
Kolokacji: 44
head north • head one's way • head northeast • head southeast • head west • head southwest • head the list • head a commission • ...
czasownik + head
Kolokacji: 14
appointed to head • decide to head • named to head • start heading • begin heading • ...
head + przyimek
Kolokacji: 61
head for • head off • head into • head out • head toward • head down • headed by • head towards • head across • head up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
1. headed since = być na czele od tej pory headed since
2. head off to = głowa daleko aby head off to
3. head away from = głowa z dala od head away from
4. head out into = głowa na zewnątrz do head out into
5. head against = głowa przeciwko head against
6. head out to = głowa na zewnątrz aby head out to
7. head down to = głowa w dół aby head down to
8. head out of = głowa z head out of
9. head up to = głowa do head up to
10. head past = główna przeszłość head past
11. head around = głowa około head around
12. head off in = głowa daleko w head off in
head + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 74
head straight • head directly • once head • head due • head eastward • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.