"head one's committee" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: committee headed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głowa czyjś komitet
  1. head czasownik + committee rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She headed the committee that wrote the history of the organization.

powered by  eTutor logo