"head" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

head czasownik

head + rzeczownik
Kolokacji: 44
head north • head one's way • head northeast • head southeast • head west • head southwest • head the list • head a commission • ...
czasownik + head
Kolokacji: 14
appointed to head • decide to head • named to head • start heading • begin heading • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. start heading = nagłówek początku start heading
2. begin heading = zacznij nagłówek begin heading
3. keep heading = zachowaj nagłówek keep heading
4. want to head = chciej do głowy want to head
5. go to head = pójdź do głowy go to head
6. continue to head = kontynuuj do głowy continue to head
7. continue heading = kontynuuj nagłówek continue heading
8. head before turning = głowa przed obracaniem się head before turning
head + przyimek
Kolokacji: 61
head for • head off • head into • head out • head toward • head down • headed by • head towards • head across • head up • ...
head + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 74
head straight • head directly • once head • head due • head eastward • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.