"head" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

head czasownik

head + rzeczownik
Kolokacji: 44
head north • head one's way • head northeast • head southeast • head west • head southwest • head the list • head a commission • ...
czasownik + head
Kolokacji: 14
appointed to head • decide to head • named to head • start heading • begin heading • ...
head + przyimek
Kolokacji: 61
head for • head off • head into • head out • head toward • head down • headed by • head towards • head across • head up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
1. head along = głowa wzdłuż head along
2. head through = głowa całkowicie head through
3. head in = wchodzić gdzieś, kierować się dokądś head in
4. head over = głowa ponad head over
7. head after = głowa potem head after
8. head on = głowa na head on
9. head until = głowa do czasu gdy head until
10. head at = głowa przy head at
11. head under = głowa poniżej head under
12. head during = głowa podczas head during
head + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 74
head straight • head directly • once head • head due • head eastward • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.