"head" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

head czasownik

head + rzeczownik
Kolokacji: 44
head north • head one's way • head northeast • head southeast • head west • head southwest • head the list • head a commission • ...
czasownik + head
Kolokacji: 14
appointed to head • decide to head • named to head • start heading • begin heading • ...
head + przyimek
Kolokacji: 61
head for • head off • head into • head out • head toward • head down • headed by • head towards • head across • head up • ...
head + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 74
head straight • head directly • once head • head due • head eastward • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
(2) once, formerly
Kolokacji: 2
(5) right, well, simply
Kolokacji: 3
(6) westward, westwards
Kolokacji: 2
(7) away, somewhere
Kolokacji: 2
(8) eventually, finally
Kolokacji: 2
(9) initially, originally
Kolokacji: 2
(11) upstairs, downstairs
Kolokacji: 2
1. head upstairs = główna góra head upstairs
2. head downstairs = główne dolne piętro head downstairs
(12) southward, southbound
Kolokacji: 2
(14) downward, upward
Kolokacji: 2
(15) downstream, upstream
Kolokacji: 2
(16) forward, onward
Kolokacji: 2
(17) definitely, clearly
Kolokacji: 2
(18) purposefully, resolutely
Kolokacji: 2
(19) high, low
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.