"head" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

head czasownik

head + rzeczownik
Kolokacji: 44
head north • head one's way • head northeast • head southeast • head west • head southwest • head the list • head a commission • ...
czasownik + head
Kolokacji: 14
appointed to head • decide to head • named to head • start heading • begin heading • ...
head + przyimek
Kolokacji: 61
head for • head off • head into • head out • head toward • head down • headed by • head towards • head across • head up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
1. head behind = głowa z tyłu head behind
2. head between = głowa pośrodku head between
3. head off on = głowa daleko na head off on
4. head back to = głowa z powrotem aby head back to
5. head within = głowa wewnątrz head within
6. head following = główne następowanie head following
7. head inside = głowa wewnątrz head inside
8. head off into = głowa daleko do head off into
9. head along with = głowa wraz z head along with
10. head that = głowa że head that
11. head below = głowa poniżej head below
12. head outside = główne zewnątrz head outside
13. head despite = głowa pomimo head despite
head + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 74
head straight • head directly • once head • head due • head eastward • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.