"head" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

head czasownik

head + rzeczownik
Kolokacji: 44
head north • head one's way • head northeast • head southeast • head west • head southwest • head the list • head a commission • ...
czasownik + head
Kolokacji: 14
appointed to head • decide to head • named to head • start heading • begin heading • ...
head + przyimek
Kolokacji: 61
head for • head off • head into • head out • head toward • head down • headed by • head towards • head across • head up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
1. head for = kierować się do head for
3. head toward = głowa w kierunku head toward
4. head off = wyjeżdżać, odchodzić head off
5. head out = wyjść, wyruszyć (gdzieś) head out
6. headed by = być na czele przez headed by
7. head towards = głowa w kierunku head towards
8. head down = tracić na wartości (o akcjach, walutach) head down
10. head to = kierować się do head to
11. head up = dowodzić, kierować, zarządzać head up
12. head back = skierować się z powrotem (gdzieś) head back
head + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 74
head straight • head directly • once head • head due • head eastward • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.