"head the list" — Słownik kolokacji angielskich

head the list kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bądź na początku listy
  1. head czasownik + list rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I mean talent has obviously got to head the list.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo