"head one's list" — Słownik kolokacji angielskich

head one's list kolokacja
Popularniejsza odmiana: head the list
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głowa czyjś lista
  1. head czasownik + list rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I mean talent has obviously got to head the list.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo