"head southwest" — Słownik kolokacji angielskich

head southwest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głowa na południowy zachód
  1. head czasownik + southwest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I just heard another message about unidentified aircraft heading southwest."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo