"head" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

head czasownik

head + rzeczownik
Kolokacji: 44
head north • head one's way • head northeast • head southeast • head west • head southwest • head the list • head a commission • ...
czasownik + head
Kolokacji: 14
appointed to head • decide to head • named to head • start heading • begin heading • ...
head + przyimek
Kolokacji: 61
head for • head off • head into • head out • head toward • head down • headed by • head towards • head across • head up • ...
head + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 74
head straight • head directly • once head • head due • head eastward • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
(2) once, formerly
Kolokacji: 2
2. later head = później głowa later head
3. head due = głowa należyty head due
4. head inland = głowa w głąb lądu head inland
7. better head = lepsza głowa better head
8. head overseas = głowa za granicą head overseas
9. head deeper = głowa głębszy head deeper
10. head generally = głowa ogólnie head generally
12. head uphill = głowa pod górę head uphill
13. actually head = faktycznie głowa actually head
14. head inexorably = głowa nieubłaganie head inexorably
15. head home = główny dom head home
16. seemingly head = pozornie głowa seemingly head
17. head eastbound = głowa prowadzący na wschód head eastbound
18. head together = głowa razem head together
19. reluctantly head = niechętnie głowa reluctantly head
20. instinctively head = instynktownie głowa instinctively head
21. head abroad = głowa za granicą head abroad
22. jointly headed = wspólnie być na czele jointly headed
23. head blindly = głowa po omacku head blindly
24. head steadily = głowa stale head steadily
25. head backstage = głowa za kulisami head backstage
26. head briskly = głowa dziarsko head briskly
27. head diagonally = głowa ukośnie head diagonally
28. head unerringly = głowa nieomylnie head unerringly
29. head skyward = głowa ku niebu head skyward
30. head offshore = głowa na morzu head offshore
(5) right, well, simply
Kolokacji: 3
(6) westward, westwards
Kolokacji: 2
(7) away, somewhere
Kolokacji: 2
(8) eventually, finally
Kolokacji: 2
(9) initially, originally
Kolokacji: 2
(11) upstairs, downstairs
Kolokacji: 2
(12) southward, southbound
Kolokacji: 2
(14) downward, upward
Kolokacji: 2
(15) downstream, upstream
Kolokacji: 2
(16) forward, onward
Kolokacji: 2
(17) definitely, clearly
Kolokacji: 2
(18) purposefully, resolutely
Kolokacji: 2
(19) high, low
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.