"head the committee" — Słownik kolokacji angielskich

head the committee kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bądź na czele komitetu
  1. head czasownik + committee rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She headed the committee that wrote the history of the organization.

powered by  eTutor logo